Projekti lühikirjeldus:

Ettevõte toodab põllumajanduslikele ehitistele mõeldud katuseelemente, ventilatsioonikorstnaid ja ääreplekke, mis lähevad 100 % ekspordiks välisturule.

Eesmärk:

Luua ekspordile orienteeritud tootmisettevõte, mis annab tööd kohalikele inimestele.

Tulemus:

Soovitakse saavutada ca 166 000 € aastakäive ja töökohad kahele inimesele.

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 14 827,80 €